dissabte, 22 d’octubre de 2011

Competència digital

La competència digital consisteix a disposar d'habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en coneixement.
El desplegament normatiu de la Llei Orgànica d'Educació (LOE) ja incorporava el concepte de Competència Digital en els decrets d'ensenyaments mínims de l'Educació obligatòria.
Aquesta Competència Digital també es recull, de manera explícita, en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). La LEC estableix al seu article 59, referent a l’ordenació de l’Educació Secundària Obligatòria, apartat 2bPrimer que “ L'educació secundària obligatòria té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti: b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d'expressió d'idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a: Primer. L'expressió i la comprensió orals, l'expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l'ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada